SHELL SPORTPARK VIJFSLUIZEN

Het vroegere Shell Sportpark Vijfsluizen stond recent nogal in de belangstelling. Het lijkt er op dat het gebied tussen de A4, de metrolijn en de Mr L.A.Kesperweg eindelijk een woonwijk gaat worden, nadat eerder plannen steeds door verschillende omstandigheden geannuleerd moesten worden. De laatste ontwikkelingen en plannen van Park Vijfsluizen, zoals het nu genoemd wordt, zijn te vinden op hun website

Voor het verdere verhaal: klik op "lees meer"

Bijna een jaar later zijn we weer gaan kijken. Voor deze foto's ook klikken op "lees meer"

bijgewerkt: 27 januari 2023

Op de website van "Park Vijfsluizen" is het volgende is te lezen:

“Het iconische gebouw in het hart van het park herinnert aan het Shell-sportpark dat Park Vijfsluizen vroeger was. Veel Vlaardingers hebben mooie herinneringen aan die tijd. Die herinneringen worden gekoesterd: het voormalige Shellgebouw blijft! Het wordt getransformeerd en krijgt straks een nieuw leven in het hart van Park Vijfsluizen. Met tal van functies waar buurtbewoners en bezoekers elkaar tegenkomen en verschillende collectieve voorzieningen voor de buurt.”

Het voormalige en markante Shellgebouw, wat op de foto staat uit 2015, blijft. Daar kunnen we blij mee zijn, maar of het helemaal in de huidige vorm blijft is niet helemaal zeker. Bij een van de eerdere plannen bleek er nogal wat bijgebouwd te zijn. De architect van een van de eerdere plannen vertelde mij dat het toen de bedoeling was die uitbreidingen niet mee te nemen in de nieuwe plannen. Men wilde zich toen concentreren op behoud van het originele gebouw. Het gebouw is dan ook markant te noemen.

Het gebied van 50 hectare behoorde eerst bij toen nog zelfstandige gemeente Babberspolder en later bij Vlaardinger-Ambacht. Het was origineel boerenland en kwam bij de annexatie van Vlaardinger-Ambacht bij de gemeente Vlaardingen. De Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) had met name na de Tweede Wereldoorlog grote plannen met de raffinaderij aan de overkant, waarbij veel nieuwe werknemers nodig waren. Later werd overigens de naam BPM veranderd in Shell.

Vlaardingen was een gemeente waar veel “Shell-mensen” welkom waren en er werden veel huizen voor hen gebouwd, o.a. aan het Mendelsohnplein, de Indische buurt en de van der Werffstraat in de Westwijk. Maar de Shell-mensen moesten ook recreëren en zo kwam o.a. het Kolpabad, de Stadsgehoorzaal en ook het Shell Sportpark. Het sportpark was dan wel alleen voor Shell-mensen en hun gezinnen. Om er in te komen had je een pasje nodig. Bij de slagboom stond bewaking. Er was ruimte gecreëerd voor veel sporten, voetbal bij TSB (The Shell Boys), tennis op de tennisbanen, atletiek op de atletiekbaan en uiteraard het openluchtzwembad wat alleen in de zomer open was. Binnen was er een mogelijkheid voor o.a. biljarten. De sporthal moeten we ook noemen, waar weer andere activiteiten waren. In de jaren 50 en 60 werden er op het sportpark veel nationale en internationale sportwedstrijden gehouden. Ook de jaarlijkse sportdag voor de lagere schooljeugd uit Vlaardingen werd op het Sportpark gehouden.

Alhoewel het Sportpark sinds 2005 al verlaten was, werd er op Openmonumentendag 2008 officieel door de Vlaardingers afscheid genomen van het Sportpark met allerlei activiteiten. Ter gelegenheid werd er ook een DVD gemaakt als herinnering.

Omdat er nu eindelijk wat gaat gebeuren met het gebied werd er op het sportterrein archeologisch onderzoek gedaan. Archeologen hebben een bijzondere aarden wal gevonden uit de tweede eeuw voor Christus. De functie hiervan is nog niet bekend, maar het is misschien het restant van een dijkje, wat dan meteen de oudste dijk van Nederland zou zijn. De constructie van de aarden wal bestaat uit twee rijen palen voorzien van vlechtwerk waar tussen klei was opgeworpen. Er werd zo’n 20 meter gevonden van 1,5 tot 2 meter breed en een halve tot een meter hoog. Vlakbij deze aarden wal liggen resten van een boerderij uit dezelfde periode. Archeologen gaan hier weer mee verder, maar wel is al bekend dat er veel visresten zijn aangetroffen.

De ontwikkelingen zullen vast wel in de plaatselijke pers worden gepubliceerd en wellicht wordt er in het museum nog weleens aandacht aan de geschiedenis of de archeologie besteed. We hebben in ieder geval dan een mooie foto van hoe het ooit was in 2015.

Maar hoe ziet het er nu in januari 2023 uit?

Er zijn volop aktiviteiten

Er worden heipalen de grond in geramd, grond verzet

Maar het markante gebouw staat er nog.

In februari 2022 is het voorste stuk van het gebouw toch weggehaald. Dit was er later aangebouwd.

Het is hier goed te zien. Afwachten wat ze er van maken

Hier tegen de spoordijk wordt ook aardig gewerkt met de aanleg van straten

We zitten ondertussen in 2023 en kijken eens naar de situatie in januari. Er zijn nog enkele woningen te koop

Het afgeslankte Shell-gebouw staat er nog steeds.

Het flat in aanbouw. Op zich wat dicjht tegen de Mr L.A. Kesperweg.