RECEPT VAN BROEDER - EEN HEERLIJK VLAARDINGS GERECHT

 

 

Westwijk in Vlaardingen

  

De klokkentoren van de voormalige RK-kerk in de Westwijk (St Willibrorduskerk)

Bij een lezing in 2011 nemen we de geschiedenis van de Westwijk in Vlaardingen door.

Geschiedenis is geen statisch gebeuren. Dat mag bekend zijn. Dat er in een paar jaar tijd in een wijk als de Westwijk

zoveel al weer veranderd is, mag toch wel als verrassend ervaren worden. 

Daarom maken we een nieuw artikel: de Westwijk in Vlaardingen na 2011