foto: het uitreikingsbesluit v.l.n.r. Voorzitter van Stichting Geuzenpenning Mw Mr L.Goncalves, Laureaat Min Min en Step Vaessen

De Geuzenpenning van 2023 werd uitgereikt op 13 maart 2023 aan AAPP, mensenrechtenorchanisatie uit Myanmar

Voor meer info en het verdere verhaal, klik op "Lees Meer"of "hier"

 

UITREIKING GEUZENPENNING 2023

De Geuzenpenning van 2023 werd wederom uitgereikt op 13 maart. Deze datum is niet voor niets gekozen. Op 13 maart 1941 werden 15 Geuzen uit Vlaardingen en omgeving gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag, samen met drie mannen van de Februaristaking in Amsterdam. Drie Geuzen kregen gratie van de Duitsers maar toch moesten er 18 mensen worden gefusilleerd. Daarom de drie uit Amsterdam om toch tot 18 te komen. De drie Geuzen die gratie kregen waren minderjarig. Eén van hen was Bill Minco, hij was één van de oprichters van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945.

Vorig jaar was er een dubbele uitreiking aan zowel de laureaat 2021, mevrouw Gersdorf uit Polen als die van 2022 “lawyers dor lawyers”. Dit keer ging de Geuzenpenning naar AAPP wat staat voor Assistance Association for Political Prisoners, een mensenrechtenorganisatie uit Myanmar, het voormalige Birma, opgericht op 23 maart 2000. AAPP probeert met alle macht de situatie van gevangenen in Birma te verbeteren. Niet meer vanuit de hoofdstad Rangoon, maar sinds de laatste coup vanuit Thailand. Sinds de coup zijn er volgens AAPP meer dan 2750 mensen door de junta gedood, van wie 867 in gevangenschap. Meer dan 13.000 mannen en vrouwen zitten op dit moment in de gevangenis: bijna vierhonderd van hen zijn kinderen. AAPP zou willen dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. Maar ook zouden de omstandigheden van de gevangenen moeten verbeteren. De situatie in de gevangenissen is mensonterend. Veel zieken, weinig geneesmiddelen en door stilstaand water veel malariamuggen. Het eten en drinkwater is ook slecht. AAPP assisteert (voormalige) politieke gevangenen waarbij ze geestelijke bijstand krijgen. Ook hun familieleden of andere inwoners van Myanmar die te lijden hebben onder het bewind van de junta.

Ook dit jaar werd begonnen met een plechtigheid bij het Geuzenmonument op Begraafplaats Emaus. Daarna volgde de traditionele optocht van “het Graf” naar de Markt, “de wandeling voor Vrede en Vrijheid” onder aanvoering van het Orkest Koninklijke Marechaussee. Dit orkest speelde ook tijdens de kranslegging bij het Geuzenmonument. Voorafgaand aan de kranslegging brachten een groep kinderen van het VOS een dansuitvoering. Deze keer kregen ze onverwachts applaus. Als eerste was er de kranslegging van deze groep kinderen bij het Geuzenmonument. Dit werd gevolgd door vele andere organisaties. Bijzonder was de kranslegging van een kleindochter en achterkleindochter van een voormalige Geus. Die laatste was Kee van de Weerd, achterkleindochter van Geus en slager Maarten de Wilt.

Na de kranslegging kon iedereen met een toegangsbewijs naar binnen in de Grote Kerk. Het was wachten op de stoet met o.a. Burgemeester, de voorzitter van de Stichting Geuzenpenning en uiteraard de laureaat, Min Min. Ook met Step Vaessen die de penning om zou doen. Maar tijdens het wachten kwamen er tot grote hilariteit twee werkmensen in oranje pakken over de rode loper. De “echte” stoet onder aanvoering van Monique Platschorre volgde spoedig.

In de niet helemaal volle kerk had iedereen zijn plekje gevonden inclusief alle betrokkenen bij de uitreiking. Allereerst nam de voorzitter van de Stichting Geuzenpenning, Mevrouw Mr. L.Gonçalves-Ho Kang You het woord waarom de Geuzenpenning 2023 aan AAPP werd uitgereikt. Daarna volgde het omdoen van de Geuzenpenning door Step Vaessen en de uitreiking van het besluit aan verzetsstrijder Min Min uit Myanmar.

Zanger Jeroen Weerdenburg begeleidt door een gitarist zong een mooi zelfgeschreven lied. Step Vaessen vertelde dat met de oorlog in de Oekraïne de afschuwelijke mensenrechtensituatie in Myanmar naar de achtergrond was verdrongen. Terwijl de Junta zich niets aantrekt van de meest elementaire mensenrechten. Nikki van der Kraan, een leerling van het VOS die de gedichtenwedstrijd had gewonnen, droeg haar gedicht “Vrijheid” voor.

Min Min kwam daarna aan het woord. Hij hield een indringend betoog. Er werden beelden vertoond uit Myanmar over de verschrikkingen die er plaats vonden en vinden. Zijn toespraak was echt indrukwekkend. Het Orkest Koninklijke Marechaussee die eerder al op de Markt speelde, was ook in de kerk met toepasselijke muziek. De trompettist speelde een solo op het balkon bij het orgel. Bij het zingen van de liederen speelde Aad Zoutendijk op het van Peteghem orgel. Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus en het Vlaardings mannenkoor “Orpheus” zongen niet alleen in het begin van de plechtigheid maar ook bijna aan het eind het lied van de 18 dooden van Jan Campert: “het waren 18 in getal…..” Met een solo van Aart van Bree.

Tijdens geen enkele toespraak werd aandacht besteed aan de Rohingya, een Islamitische minderheidsgroep, waarvan velen zijn gevlucht naar de buurlanden. Myanmar beschouwd hen als ongewenste vreemdelingen. Ook de door de Junta afgezette “democratische” regering.

Na het zingen van de twee coupletten van het Wilhelmus nam iedereen afscheid en werd de Grote Kerk en uiteindelijk de Markt verlaten. De bloemen en kransen bleven over op de lege Markt als een stille getuige van de plechtigheid op deze dag.

De verdere gemaakte foto's:

Dansgroep van het VOS (Vlaardingse Openbaren Scholengemeenschap)

Kranslegging door leerlingen van het VOS

 Werkmensen over de rode loper......

Toespraak van de voorzitter van Stichting Geuzenpenning Mw Mr L.Goncalves

Het toekenningsbesluit

Zanger Jeroen Weerdenburg

Step Vaessen

De trompettist op het balkon 

Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus en het Vlaardings mannenkoor “Orpheus”

Bloemen en kransen op de Markt als stille getuigen