Het huidige restaurant "China Garden" op de hoek van het Westerhoofd en de Maasboulverad heeft een bewogen geschiedenis achter zich en een mooie toekomst voor zich.

Voor meer informatie over deze geschiedenis, klik op "hier"of "lees meer"

 VAN PLATJE TOT PLATJE VIA DE CHINEES……

Er is een tijd geweest dat je eigenlijk in Vlaardingen niet mocht praten over het Platje. Het was Café-Restaurant “de Maas”. Het was een bekende plek waar je mooi over de Nieuwe Maas naar de voorbijvarende schepen kon kijken. Zeker als er weer een familielid in aantocht was die van zee af kwam. Of uitzwaaien als die persoon weer naar zee ging. Maar waarom bleef toch iedereen deze mooie plek toch altijd het Platje noemen? De geschiedenis van dit pand aan het Vlaardingse (Wester)Hoofd gaat ver terug. In het Tijdschrift nummer 58 van de Historische Vereniging Vlaardingen uit december 1995 beschrijft Matthijs Struijs de geschiedenis van het Platje wat begint op 21 augustus 1827. Johannis Bartholomeus Moonen, die agent was van een stoombootmaatschappij verzocht B&W van Vlaardingen grond te mogen gebruiken om op het Westerhoofd een wachthuisje voor de passagiers te plaatsen. Alleen is dat wachthuisje er toen niet gekomen. In 1851 komen er weer nieuwe plannen. De burgemeester van Brielle vraagt nu aan Burgemeester van der Drift van Vlaardingen of er toch een houten loods ter beschutting van de passagiers van de stoombootmaatschappij gebouwd kan worden. Dat mocht uiteindelijk voor 20 jaar, maar het wachtlokaal moest wel door de stoombootmaatschappij, waarvoor de burgemeester het gevraagd had, zelf gebouwd en onderhouden worden. En er mocht geen handel of nering in worden uitgeoefend. Directeur Ary de Vlaming zou verder contact opnemen met het Vlaardingse college. Wanneer het huisje gebouwd werd is niet precies bekend, maar Ary van der Vlis was commissaris van het stoomboot vervoer en vroeg in 1860 of hij een woonhuis mocht bouwen tussen het wachthuisje en de pelmolen de Hoop. Hij wilde daar niet alleen wonen, maar ook in de bovenkamers koffie, thee, wijn en bier gaan schenken. Pertinent geen sterke drank, beloofde hij. Dat laatste is steeds een heikel punt gebleven want hij bleef er toch steeds toestemming voor vragen. Maar toestemming of niet, ondanks zijn belofte en zonder vergunning deed hij het toch. Om het huis te bouwen stond wel een boom in de weg die gekapt moest worden. Dat was een probleem voor de bouw van het huis, maar hij kreeg uiteindelijk toch toestemming op de boom te kappen.

Van der Vlis gebruikte het platte dak van het wachthuisje wat naast zijn woonhuis stond als dakterras. Dat is goed te zien op de oudere foto’s. Op een raadsvergadering van maart 1862 dook ineens de naam “Plat” of “Platje” op voor het platte dak. De gemeente wilde het wachthuisje wel kopen van de stoombootmaatschappij. Echter in een brief van 29 maart 1862 werd door de directeur van de Stoombootvereeniging, heer De Vlaming, Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen ervan in kennis gesteld dat het “Station” voor 800 gulden was verkocht aan Van der Vlis. Diezelfde van der Vlis deed hetzelfde en hij, daar komt het weer, zou beslist geen sterke drank tappen. Alleen B&W accepteerde de verkoop aan van der Vlis niet en sommeerde dat het afgebroken moest worden. Uiteindelijk kwam het toch nog goed voor van der Vlis. Zijn vader, Arij van der Vlis Sr, heeft een aantal keren zijn zegje gedaan bij de Gemeenteraad. De gemeente werd zelf eigenaar en Ary van der Vlis huurde het voor 50 gulden per jaar. Arij van der Vlis overleed op 7 september 1866, nalatende zijn vrouw, Maria Hoogendam en zijn kinderen Ary, Joris, Cornells, Pieter, Geertruy en Dirk van der Vlis. Maria Hoogendam ging verder met het "Koffijhuis- en Sociëteit", terwijl zoon Joris wordt genoemd als agent van de verschillende stoombootmaatschappijen. Later kreeg zoon Joris ook het beheer van het koffiehuis.

Uiteindelijk zo rond 1875 kwam er toch de toestemming tot het schenken van sterke drank. Dirk van der Vlis, zoon van Joris zette de zaak voort, geholpen door zijn jongere broer Arie. Op 25 januari 1938 richtte Dirk zich tot B&W van Vlaardingen met een verzoek tot medewerking voor de verbouwing van wat toen Café-Restaurant “De Maas” heette, tot Hotel-Café-Restaurant De Maas. B&W vonden het een gemeentebelang, mede met het oog op de ontwikkeling van de bedrijven in de omgeving van de Petroleumhaven aan de overzijde van de rivier, dat aan het Westhavenhoofd een flink Hotel-Café-Restaurant zou worden gesticht. Zo kwam de bouw tot stand van het markante gebouw wat we zo goed kennen.

Er werd regelmatig personeel gevraagd. Zoals te zien op de foto van het Rotterdams Nieuwsblad van 24 mei 1961.

 

Het Hotel-Café-Restaurant De Maas floreerde op deze mooie plek langs de Nieuwe Maas. In het oog viel altijd de reclame van de KLM. “Fly KLM”, precies op de aanvliegroute naar vliegveld Zestienhoven. En goed zichtbaar voor de voorbijvarende schepen. Maar in het Rotterdams Nieuwsblad van 24 juni 1961 werd een modernisering toegejuicht omdat het toen een rommelig beeld gaf op het Hoofd. Een aanfluiting voor het Maasboulevard project. Het gebouw werd inderdaad opgeknapt.

Zestig jaar geleden op 22 november 1963 was er een huwelijksfeest wat op het Platje werd gevierd. Er stond die dag hoog water en men moest over planken lopen om naar binnen te gaan. Op die avond kwam het nieuws dat de president van Amerika, John Fitzgerald Kennedy was vermoord. Het veroorzaakte een schok onder de aanwezige familieleden en vrienden. Negen maanden later werd de zoon van het bruidspaar geboren. Hij kreeg toepasselijk de voornamen: John Fitzgerald.

Met de opening van de Beneluxtunnel in 1967 verdwenen de meeste veerponten naar de Overkant inclusief het wagenveer. De werknemers van o.a. Shell, zoals de BPM ondertussen heette, werden nu met een bus vervoerd via deze tunnel. Dit had tot gevolg dat het moeilijk werd het “hoofd” op het “Hoofd” boven water te houden. Soms zelfs letterlijk omdat het Hoofd enige keren per jaar onder water stond.

Rond 1973 werd het een Chinees-Indisch restaurant Azië. Eten bij de “Chinees” met uitzicht op de Nieuwe Maas met de voorbijvarende schepen. Sinds 1980 is het pand op Maasboulevard bekend als “China Garden”.

 

Nog steeds stond het pand bij extreem hoogwater onder water. In tegenstelling tot het restaurant zelf ging het pand hard achteruit. Uiteindelijk moest het aan alle kanten gestut worden. Er werd een mooi nieuw plan ontwikkeld. Het verlenen van de vergunningen duurde jaren. Het uiterlijk van het oude pand moest wel behouden blijven. “China Garden” sloot 7 oktober 2018. Eigenaar Jun Chou beloofde heropening voor Kerst 2019. Het oude pand werd uiteindelijk in 2019 gesloopt waarmee op 14 januari 2019 een begin gemaakt werd.

 

De nieuwbouw begon, maar wel met hindernissen. De eerste paal ging erin op 2 april 2019, het hoogste punt werd bereikt op 24 september van hetzelfde jaar. O.a. door ontbreken van staal en diverse andere oorzaken werd de oplevering vertraagd.

 

Het duurde dus even, maar daar kwam toch de heropening van het wederom markante pand. Eerst voor afhaal op 6 oktober 2020 en vanaf 2 november 2020 het restaurant. De huidige eigenaren zijn niet vergeten dat in Vlaardingen iedereen toch sprak van “het Platje” en heeft die naam nu prominent in de markt gezet. Er is zelfs een nieuw “Platje” ontstaan op het dak van het pand. Hotel is het al heel lang niet meer. Maar genieten van het uitzicht over het water blijft. En de schepen? Die zien nu een mooi gebouw op het Vlaardingse Hoofd.

 

Mocht u honger gekregen hebben? Gan eens langs. De gegevens zijn alsvolgt:

 

RESTAURANT CHINA GARDEN ('t PLATJE)

 

 

Maasboulevard 2
3133 AL VLAARDINGEN-ROTTERDAM
The Netherlands

EMAIL

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: https://www.restaurantchinagarden.nl/