Foto: Wouter Heijveld - Voorzitter Vereniging de Lijn

Overal in Nederland werden op 4 mei herdenkingen gehouden voor de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Zo ook afgelopen zaterdag. Voor de slachtoffers bij de Koopvaardij was er traditioneel ’s morgens de herdenking bij de Boeg in Rotterdam. ’s Middags was er een herdenking bij het HAL monument nabij het ss Rotterdam op Katendrecht. Het monument gedenkt de 264 medewerkers van de Holland Amerika Lijn die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, zowel aan land als op zee. Het monument bestaat uit 6 metalen rechthoeken waarop de gedenkplaten zijn aangebracht. Op de gedenkplaten staan alle 264 namen. Op de voorzijde is op vijf rechthoeken een tekst aangebracht: 1940 – in memoriam – 1940 – in memoriam – 1940.

Voor vervolg, klik op "lees meer"

For English text doubleclick on the header

 

Na een woord vooraf door de nieuwe voorzitter van Vereniging de Lijn, Wouter Heijveld, begon de kranslegging door o.a. een vertegenwoordiger van de Holland America Line in Rotterdam, wijkraad Katendrecht/Wilhelminapier, ss Rotterdam, nabestaande van matroos Marinus Willebroordse en uiteraard Vereniging de Lijn. De kranslegging voor Vereniging de Lijn was een bijzondere. De heer Ronteltap, zoon van de omgekomen Marius Albertus Ronteltap en ondertussen in de negentig, was hiervoor uitgenodigd. Geassisteerd door zijn dochter werd de krans gelegd namens Vereniging de Lijn. Zijn vader was een van de vier omgekomenen van de Pennland van de Holland Amerika Lijn. De toen 52-jarige Marius Albertus Ronteltap was olieman aan boord van de Pennland. Het schip werd op 25 mei 1941 nabij het eiland San Georgia in Griekenland getroffen bij een aanval door de Duitse Luftwaffe. Het schip ging hierbij verloren. Marinus Willebroordse was matroos op de Zaandam die op 2 november 1942 nabij Recife in Brazilië werd getroffen door twee Duitse torpedo’s. Bijzonder was dat er drie opvarenden 83 dagen op een vlot hebben gezeten voor zij gered werden. Matroos Marinus Willebroordse was helaas een van de 124 slachtoffers. Het zeekadettenkorps Rotterdam was ook dit jaar weer aanwezig en assisteerde bij de kranslegging. De 60 aanwezigen konden na afloop nog even napraten op het ss Rotterdam.

Foto: The last post

Foto: Kranslegging door Ton Wesselink en Gideon Guggenheim van ss Rotterdam

Foto: Heer Ronteltap en zijn dochter Barbara

 

The last Post

Foto: Heer Ronteltap en zijn dochter Barbara

Foto: Zeekadettenkorps Rotterdam

Vereniging de Lijn heeft indertijd het initiatief genomen voor de oprichting van het monument wat op 4 november in 2010 door Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is onthuld.

“Vereniging de Lijn” is een bloeiende vereniging van oud-Holland Amerika Lijn medewerkers en belangstellenden.

Foto: Nabestaande van matroos Willebroordse

 

ENGLIS TRANSLATION OF THE TEXT:

 

Commemorations were held everywhere in the Netherlands on May 4 for the victims of the Second World War. This was also the case last Saturday. For the victims of the Merchant Navy, there was a traditional commemoration in the morning at the monument “the Boeg”(bow) at Rotterdam. In the afternoon there was a commemoration at the HAL monument near the ss Rotterdam on Katendrecht. The monument commemorates the 264 employees of the Holland America Line who died during the Second World War, both on land and at sea. The monument consists of 6 metal rectangles on which the memorial plaques are placed. The memorial plaques list all 264 names. On the front there is a text on five rectangles: 1940 – in memoriam – 1940 – in memoriam – 1940.

The De Lijn Association took the initiative to establish the monument, which was unveiled by Mayor Aboutaleb of Rotterdam on November 4, 2010. “Vereniging de Lijn” is a flourishing association of former Holland America Line employees and interested parties.

After a preface speech by the new chairman of Vereniging de Lijn, Wouter Heijveld, the wreath-laying ceremony began by, among others, a representative of the Holland America Line in Rotterdam, the Katendrecht/Wilhelminapier district council, ss Rotterdam, surviving relatives of sailor Marinus Willebroordse and of course Vereniging de Lijn. The wreath laying ceremony for Vereniging de Lijn was a special one. Mr Ronteltap, son of the deceased Marius Albertus Ronteltap and now in his nineties, was invited to this event. Assisted by his daughter, the wreath was laid on behalf of Vereniging de Lijn. His father was one of the four who died from the Pennland of the Holland America Line. Marius Albertus Ronteltap, then 52, was an oiler in the engine room on board the Pennland. The ship was hit by the German Luftwaffe on May 25, 1941 near the island of San Georgia in Greece. The ship was lost. Marinus Willebroordse was a sailor on the Zaandam which was hit by two German torpedoes near Recife in Brazil on November 2, 1942. What was special was that three persons spent 83 days on a raft before they were rescued. Sailor Marinus Willebroordse was unfortunately one of the 124 victims. The Rotterdam Sea Cadet Corps was present again this year and assisted with the wreath laying ceremony. The 60 attendees were able to chat on the SS Rotterdam afterwards.